Samsung ปรับกลยุทธ์ ใช้ชิป Exynos มากขึ้นในมือถือรุ่นใหม่ ลดต้นทุน สู้ Snapdragon ราคาแพง

Samsung ปรับกลยุทธ์ ใช้ชิป Exynos มากขึ้นในมือถือรุ่นใหม่ ลดต้นทุน สู้ Snapdragon ราคาแพง

ในช่วงปีที่ผ่านมา Samsung หันมาใช้ชิป Snapdragon มากขึ้นในสมาร์ตโฟนเรือธงอย่าง Galaxy S แต่ปีนี้ Samsung เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ เน้นใช้ชิป

Samsung ปรับกลยุทธ์ ใช้ชิป Exynos มากขึ้นในมือถือรุ่นใหม่ ลดต้นทุน สู้ Snapdragon ราคาแพง Read More »