แว่นตาอัจฉริยะ Apple Vision Pro ดีจริง หรือ ภัยเงียบต่อสุขภาพ?

แว่นตาอัจฉริยะ Apple Vision Pro ดีจริง หรือ ภัยเงียบต่อสุขภาพ?

ผู้ใช้งาน Apple Vision Pro หลายรายเริ่มบ่นปัญหาสุขภาพหลังใช้งานแว่นตาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอาการปวดหัว ปวดคอ และปัญหาสายตา

แว่นตาอัจฉริยะ Apple Vision Pro ดีจริง หรือ ภัยเงียบต่อสุขภาพ? Read More »