Google ปล่อย Gemini 1.5 โมเดล AI สุดล้ำ ท้าทาย OpenAI! 🚀

Google ปล่อย Gemini 1.5 โมเดล AI สุดล้ำ ท้าทาย OpenAI! 🚀

เพิ่งปล่อย Gemini 1.0 ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว Google กลับมาเขย่าวงการอีกครั้งด้วย Gemini 1.5 โมเดล AI ฉลาดล้ำ ที่สามารถเข้าใจบริบทได้ยาวขึ้นถึงหนึ่งล้านเท่า!

Google ปล่อย Gemini 1.5 โมเดล AI สุดล้ำ ท้าทาย OpenAI! 🚀 Read More »