Microsoft ส่งสัญญาณลุยตลาดเกมพกพา? เปิดแบบสอบถามแฟนเกม ชี้วัดทิศทางอนาคต

Microsoft ส่งสัญญาณลุยตลาดเกมพกพา? เปิดแบบสอบถามแฟนเกม ชี้วัดทิศทางอนาคต

กลับมาแรง! ตลาดเกมพกพากำลังคึกคักอีกครั้งหลัง Nintendo Switch ประสบความสำเร็จ และล่าสุด Steam Deck ก็มาต่อยอดความนิยม

Microsoft ส่งสัญญาณลุยตลาดเกมพกพา? เปิดแบบสอบถามแฟนเกม ชี้วัดทิศทางอนาคต Read More »