Game Pass อาจเป็น 'ตัวการ' ใหญ่ที่ทำให้ Microsoft ต้องปิดค่ายเกม

Game Pass อาจเป็น ‘ตัวการ’ ใหญ่ที่ทำให้ Microsoft ต้องปิดค่ายเกม

วงการเกมต้องตกตะลึงอีกครั้งเมื่อ Microsoft ได้ประกาศปิดตัวค่ายเกมในเครือหลายแห่ง ซึ่งบางค่ายเพิ่งถูกซื้อกิจการได้ไม่นานและยัง

Game Pass อาจเป็น ‘ตัวการ’ ใหญ่ที่ทำให้ Microsoft ต้องปิดค่ายเกม Read More »